Ordräknaren/Vanliga stavfel/Talessätt eller talesätt?

Talessätt eller talesätt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är talesätt, det är alltså felaktigt att skriva talessätt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet talesätt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis talessätt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet talesätt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "talesätt": talessätt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Pudeln förekommer i påfallande många talessätt, som berättar om hur pudeln har uppfattats av omgivningen.

Ett talessätt i Indonesien, ketibaan durian runtuh (att få en fallande durian), betyder att få en oväntad tur eller lycka.

Ett talessätt på indonesiska, durian jatuh sarung naik (durianfrukterna trillar och sarongerna kommer upp), kommer från den trosuppfattningen.

Ett vanligt talessätt är att frukten har ögon och kan se var den faller, då det påstås att den aldrig faller under dagen när människor kan skadas, utan bara på natten.

I Frankrike trodde man exempelvis att det var djävulen som skapat fågeln och på många håll i Sverige gick det talessätt om att gråsparven framkallade oväder eller dödsfall.