Ordräknaren/Vanliga stavfel/Statestik eller statistik?

Statestik eller statistik, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är statistik, det är alltså felaktigt att skriva statestik.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet statistik är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis statestik. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet statistik när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "statistik": statestik.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Även branschföreningen Svensk Energi publicerar årsvis statestik från sina medlemsföretag i "Elåret".

Men i dag presenterades uppdaterad statistik: 61 nya dödsfall har rapporterats in den senaste veckan.

Inga plan är levererade än men utförseltillståndet utfärdades redan 2016 att döma av ISP:s statestik.

I delar av landet är dödstalet runt 40 procent högre än vad regeringen redovisat, enligt ny statestik.

Ungefär hälften fick positivt beslut på sina asylansökningar, visar statestik från EU:s asylmyndighet.