Ordräknaren/Vanliga stavfel/Väll eller väl?

Väll eller väl, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är väl med ett l, det är alltså felaktigt att skriva väll.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet väl skrivs på fel sätt med två l är ett relativt vanligt stavfel, det verkar vara särskilt vanligt bland yngre generationer (subjektiv åsikt) att felaktigt skriva väll.

En möjlig orsak till detta är att betoningen på det avslutande l:et ger ett intryck av att ordet skall stavas med två l. Men det är alltså inte korrekt att skriva väll, vilket när det läses ger ett ganska talspråkligt intryck.

Sammanfattning

Skriv en kommentar