Ordräknaren/Vanliga stavfel/Suppleang eller suppleant?

Suppleang eller suppleant, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är suppleant, det är alltså felaktigt att skriva suppleang.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet suppleant är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis suppleang. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet suppleant när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "suppleant": suppleang.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De var båda engagerade medlemmar av Föreningen Norden, där Valfrid under en tid var suppleang i styrelsen.

I kommunalvalet 2012 fick Ohisalo 612 röster i Helsingfors och blev invald som suppleang i stadsfullmäktige.

Feldt valdes in som suppleang i verkställande utskottet vid partikongressen 1981, och Gunnar Sträng trädde ur.

I riksdagen var han bland annat suppleang i konstitutionsutskottet och ledamot av statsutskottet och första tillfälliga utskottet samt kanslideputerad.