Ordräknaren/Utveckla skrivandet/Använda bildspråk

Utveckla skrivandet genom att använda bildspråk

Att använda bildspråk handlar om att uttrycka sina ord på ett bildligt sätt. Vanligtvis gör man detta genom att använda liknelser och metaforer, men det är även vanligt att man använder andra så kallade stilfigurer. Ett sätt att se på bildspråk är att man med hjälp av bildspråk vill försöka utveckla tanken man har med sin text, på ett sådant sätt att den bli mer slående och intressant.

Liknelser och analogier

Liknelser (analogier) är den stilfigur som vanligtvis räknas till bildspråket, och handlar vanligtvis om en retorisk liknelse eller jämförelse mellan två begrepp. Det retoriska i jämförelsen handlar ofta om en förstärkande faktor. Skillnaden mellan liknelser och metaforer är att liknelser alltid innehåller jämförelseord såsom t.ex. "som" och "liksom". Här nedan följer några exempel på liknelser som är vanliga i det svenska språket:

  - Det gick åt skogen.
  - Arg som ett bi.
  - Dum som en åsna.
  - Fri som en fågel.
  - Ful som stryk.
  - Gammal som gatan.
  - Hungrig som en varg.

Metaforer i bildspråket

Metaforer är ett sätt att uttrycka sig bildligt där man tillfälligt byter ut ett begrepp mot ett begrepp som är besläktat till, eller liknar, det ursprungliga begreppet. En viktig sak att tänka på när man använder metaforer är att den som läser en metafor måste ha kunskap om sammanhanget för att kunna förstå metaforen, annars kan metaforer ofta te sig väldigt konstiga.

Till skillnad från liknelser innehåller metaforer inte några jämförelseord. Här nedan följer några korta exempel på metaforer:

  - Livet är resa med start och mål.
  - Det var dystra miner på börsen i fredags.

Andra stilfigurer för ett bättre bildspråk

När man uttrycker sig på ett bildligt sätt är det vanligt att man använder andra stilfigurer än bara liknelser och metaforer, några exempel på sådana stilfigurer är ironi och zeugma.

Ironi som stilfigur

Ironi handlar om att uttrycka sig på ett sätt så att det finns en skillnad mellan det man säger och det som egentligen menas. Men som med metaforer är det viktigt att vara eftertänksam innan ironi används i en text, om inte den som läser texten är införstådd att det handlar om ironi kan missförstånd lätt förekomma. Likaså kan ironi i vissa fall vara direkt olämpligt att använda om det handlar om särskilt känsliga ämnen.

Stilfiguren zeugma

Zeugma är ett sätt att uttrycka sig där man förbinder två helt olika betydelser av samma ord i ett och samma uttryck, se listan här nedan för några exempel:

  - Han åt smörgåsen med andakt och ett par skivor smörgåsgurka.
  - Jag sätter mig på stolen och på tvären.

Länktips om bildspråk