Skrivmall för sagor

Sagor är påhittade berättelser och tillhör en egen litterär genre. Sagor har allt som oftast övernaturliga inslag såsom t.ex. trollkarlar och häxor, magiska väsen, drakar, troll och talande djur. Sagor börjar nästan alltid med frasen "Det var en gång ..." eller "En gång för länge sedan ...". Det är vanligt att det finns någon slags lärdom kring den gällande moralen (allegori) i sagor (t.ex. att det är fult att ljuga), vilket förklaras av att sagor oftast är någonting som berättas för barn. Men det finns så klart undantag, t.ex. Sagan om Ringen..

Sagans handling och målgrupp

Sagor kan handla om i princip vad som helst, men det finns nästan alltid någon slags "fantasi-koppling" i alla sagor - det övernaturliga inslaget. Sagor brukar ha en uttalad huvudkaraktär som står i centrum av en slags kamp mellan det goda och det onda.

När man skriver en saga är det viktigt att tänka på målgruppen. Eftersom sagor oftast är någonting som läses för barn kan det vara viktigt att tänka på språket och använda ett språk som är lätt att förstå för barn. Det är även viktigt att handligen anpassas efter målgrupp, en komplicerad handling kan vara svårt för ett litet barn att förstå.

Sagans skrivsätt och avslutning

Sagor är ofta skrivna som om någon berättar sagan, ... sedan lyfte Karl-Oskar på stenen, och under den låg ett stort glänsande guldmynt. Det är även vanligt att sagor innehåller inslag av lite "ålderdomliga" ord såsom t.ex. ty och icke.

Sagor slutar oftast lyckligt med att det goda vinner över det onda, eller att "... och så levde de lyckliga i alla sina dagar.".