Ordräknaren/Vanliga stavfel/Osanorligt eller osannolikt?

Osanorligt eller osannolikt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är osannolikt, det är alltså felaktigt att skriva osanorligt eller osannorligt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet osannolikt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis osanorligt eller osannorligt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet osannolikt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "osannolikt":

  • osannorligt
  • osanorligt

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Leksand visade upp en osanorligt dålig förmåga att göra mål.

Det var först efter en osanorligt udda vändning som de hände någonting.

Alf ser ut som om det är en osannorligt dum fråga.

Det vet jag ingenting om, men det låter osanorligt.

Osanorligt nog blev han avbruten ännu en gång.