Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tunnt eller tunt?

Tunnt eller tunt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tunt, det är alltså felaktigt att skriva tunnt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tunt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tunnt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tunt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tunt": tunnt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Denna händelse avslöjade dock även ett tjockt och optiskt tunnt lager med stoft i ett band precis utanför β-ringen.

Utsläppet består av ett tunnt oljeskimmer på vattnet och beräknas vara runt två kilometer långt och cirka 300 meter brett.