Ordräknaren/Vanliga stavfel/Iaktog eller iakttog?

Iaktog eller iakttog, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är iakttog, det är alltså felaktigt att skriva iaktog.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet iakttog är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis iaktog. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet iakttog när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "iakttog": iaktog.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: iakttog
  • Felaktiga stavningar är: iaktog
  • Se exempel på iakttog i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Flera av de boende, däribland Roman Bondarenko, ställde sig ute och iaktog vad som pågick på deras gård.

Vid avgång från Galong iaktog lokföraren, eldaren och tågmästaren att signalen visade "kör" och att rörelse därmed var tillåten.

Samtidigt iaktog han uppmärksamt tidsskeendet och kritiserade tidigt återupprättandet av statskyrkliga förhållanden i Västtyskland.

Phebe Fjellström menar den renskötsel som Olaus Magnus iaktog 1519 var så väl utvecklad att den torde ha uppkommit senast under 1400-talet.

Som trettonåring fick han undervisning av Uno Stadius som hade folkhögskola på Sollerön och inpräntade i Karl vikten av att dokumentera det han iaktog av kultur och historia.