Ordräknaren/Vanliga stavfel/Religös eller religiös?

Religös eller religiös, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är religiös, det är alltså felaktigt att skriva religös.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet religiös är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis religös. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet religiös när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "religiös": religös.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Majoriteten av de nya smittfallen kan kopplas till en religös, sektliknande rörelse, rapporterar AP.

Många företrädare är generellt och på religös grund motståndare till samkönade äktenskap och aborter.

En av dem är senator Lindsey Graham, som anklagar Donald Trump för att legitimera religös intolerans.

Medan Pence är djupt konservativ och religös och för honom är till exempel abortfrågan väldigt viktig.

Det är religös fundamentalism, vi lever inte längre i en sekulär stat, säger läkaren Jarosław Górnicki.