Ordräknaren/Vanliga stavfel/Facism eller fascism?

Facism eller fascism, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är fascism, det är alltså felaktigt att skriva facism, fachism, facsism eller faschism.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet fascism är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis facism, fachism, facsism eller faschism. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet fascism när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "fascism":

  • faschism
  • facsism
  • fachism
  • facism

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: fascism
  • Felaktiga stavningar är: facism, fachism, facsism, faschism
  • Hitta synonymer till fascism

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den handlade om fachism, om anarki, om England." Lloyd var mer välvilligt inställd till filmen och har sagt att "[d]et är en underbar film.

Salvini njuter av jublet och rättfärdigar därmed att han avsiktligt låter bli att fira befrielsen från nazism och facism den här helgdagen.

Macron är dålig, men faschism är någonting annat.  Jag tycker Le Pens tankefigurer är faschism i en modernare tappning, säger Jonas Sjöstedt (V).

Moore ansåg istället att de två politiska ideologierna som stod emot varandra var anarkism och facsism, vilket betonas starkt i V for Vendetta.

Billman gjorde under 1930-talet och under krigsåren kraftfulla träsnitt riktade mot faschism och nazism som Förbannelse över fascismen (1938), Nazismen på marsch (1938), Heil Hitler!