Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kålla eller kolla?

Kålla eller kolla, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kolla, det är alltså felaktigt att skriva kålla.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kolla är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kålla. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kolla när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kolla": kålla.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Han tillbringar hela dagarna framför datorn med att kålla på hemska grejer, sa mamman i utredningen då.

Det var väldigt jobbigt att bara vara hemma och kålla på laget på tv:n, när man vill vara där på plats.

Så det skulle vara intressant att kålla upp det, sade Trump med uppenbar anspelning på desinfektionsmedel.

När min man senare under natten återvände till husvagnen för att kålla är det fullt med vatten i den också.

Det innebär att den ska kålla på en lägenhet får ta del av fotografier och i vissa fall en förinspelad film.