Ordräknaren/Vanliga stavfel/Alvarlig eller allvarlig?

Alvarlig eller allvarlig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är allvarlig, det är alltså felaktigt att skriva alvarlig.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet allvarlig är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis alvarlig. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet allvarlig när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "allvarlig": alvarlig.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

En svensk familj har varit med om en alvarlig bilolycka i Spanien varpå en man i 50-årsåldern omkom.

Om det visar sig stämma vore det en alvarlig fråga som kräver åtgärder, sa han på en presskonferens.

Libanon befinner sig i en alvarlig ekonomisk kris, med stigande inflation och en valuta i fritt fall.

Det här är en alvarlig, katastrofal, situation, säger meteorologen Krissy Hurley till The Tennessean.

Han vårdas för en alvarlig skada i levern, och hans tillstånd bedömdes till en början som livshotande.