Ordräknaren/Vanliga stavfel/Isåfall eller i så fall?

Isåfall eller i så fall, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är i så fall, det är alltså felaktigt att skriva isåfall.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet i så fall är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis isåfall. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet i så fall när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "i så fall": isåfall.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det brottsliga är isåfall att hon inte redovisat för amerikanska staten att hon jobbar för Ryssland.

I vissa fall sägs dock döden vara oundviklig, och isåfall kan inga ritualer förlänga den döendes liv.

Skicka isåfall gärna in bilden till oss så kommer SVT:s meteorolog Deana Bajic att ta en titt på den.

Om detta verkställs blir det isåfall det högsta bötesbelopp som har utfärdats i myndighetens historia.

Grattis isåfall du har nämligen ”tjänat” 1 146 kronor om dagen de senaste tio åren enbart på din bostad!