Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bestämmde eller bestämde?

Bestämmde eller bestämde, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bestämde, det är alltså felaktigt att skriva bestämmde.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bestämde är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bestämmde. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet bestämde när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "bestämde": bestämmde.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Kassasystemen fungerade inte och Coop bestämmde sig för att stänga omkring 800 butiker under lördagen.

Enligt Spitzy bestämmde hon vilka som skulle få avlägga besök hos maken i hans egenskap av ambassadör.

En kort tid efter Percy Shelleys död bestämmde sig Mary Shelley för att skriva en biografi över honom.

Han bestämmde sig för juridik och började på Harvard Law School 1840 där han tog examen två år senare.

Tidigare samma dag bestämmde sig tusentals katalaner för att proteststrejka genom att lämna sitt jobb.