Ordräknaren/Vanliga stavfel/Halvägs eller halvvägs?

Halvägs eller halvvägs, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är halvvägs, det är alltså felaktigt att skriva halvägs.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet halvvägs är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis halvägs. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet halvvägs när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "halvvägs": halvägs.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

20-åringen, barnbarn till legendaren Muhammad Ali, knockade Jordan Weeks halvägs in i första ronden.

När jag är halvägs i trappuppgången så möter jag en polis, han skriker till mig att ”alla måste ut”.

Skalvets centrum låg en bit ut i havet, ungefär halvägs mellan huvudstaden Lima och gränsen till Chile.

Minst blir ljusstyrkan när stjärnan är i den krympande fasen, halvägs mellan maximal och minimal radie.

Han vann vann fem av de första tio racen med ART, vilket gav honom en stor ledning halvägs in i säsongen.