Ordräknaren/Vanliga stavfel/Värdslig eller världslig?

Värdslig eller världslig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är världslig, det är alltså felaktigt att skriva värdslig.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet världslig är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis värdslig. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet världslig när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "världslig": värdslig.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Selwood kallar dramat för ”en värdslig sak” och säger att han nu ska laga båten för att kunna ge sig ut igen.

Han pekar även på att en man som vägrar underkasta sig en Gud, sannolikt heller inte kan underkasta sig lagar och värdslig auktoritet.

Den estetiska stil som Dante brukar föras till är dolce stil nuovo, "den ljuva nya stilen", i vilken värdslig kärlek är dess huvudsakliga motiv.