Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ambasadörem eller ambassadören?

Ambasadörem eller ambassadören, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ambassadören, det är alltså felaktigt att skriva ambasadörem.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ambassadören är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ambasadörem. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet ambassadören när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "ambassadören": ambasadörem.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Eftersom ambasadörem sagt att också hon skulle närvara, beslutar Angela Gui att resa till Stockholm.

”Vi har informerat den ryske ambasadörem att en person vid den ryska ambassaden ombeds lämna Sverige.

Utöver att skicka ut ambasadörem har handeln frysts och flyglinjen mellan Riyadh och Toronto stängts.

I februari i år skrev den svenska ambasadörem ett brev tillsammans med Norges och Schweiz ambassadörer.

Den romerske ambasadörem Lucius varnar Cymbeline för kejsarens vrede om han inte börjar avlägga tribut.