Ordräknaren/Vanliga stavfel/Erfodras eller erfordras?

Erfodras eller erfordras, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är erfordras, det är alltså felaktigt att skriva erfodras.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet erfordras är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis erfodras. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet erfordras när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "erfordras": erfodras.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Med skärvätska och högt tryck erfodras mindre volymer skärvätska och strålen kan riktas mot skärzonen, skärverktyget får längre livslängd, spånkontrollen blir bättre och verktygets produktivitet blir bättre.

Härtill erfodras 6 deciliter.