Ordräknaren/Vanliga stavfel/Rästen eller resten?

Rästen eller resten, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är resten med e, det är alltså felaktigt att skriva rästen med ä.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet resten skrivs på fel sätt med ett ä istället för ett e, som rästen, är ett ganska vanligt stavfel som man kan stöta på i framför allt kommentarsfält på t.ex. Facebook. Orsaken till stavfelet är troligen att det talspråkligt sett ibland låter som att ordet resten innehåller ett ä, alltså att det helt enkelt låter som att en säger rästen.

Sammanfattning