Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förnärvarande eller för närvarande?

Förnärvarande eller för närvarande, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är för närvarande, det är alltså felaktigt att skriva förnärvarande.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet för närvarande är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis förnärvarande. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet för närvarande när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "för närvarande": förnärvarande.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Flera vägar har stängts, och inga flyg startar eller landar förnärvarande på flygplatsen i Canberra.

Avhandlingen om partikelstrålar finns förnärvarande i Nikola Tesla-museets arkiv i Belgrad, Serbien.

Positionerna ser förnärvarande låsta ut, påpekar Stina Blomgren, SVT:s korrespondent i Mellanöstern.

-Vi har utflykter från Hurghada till Kairo som vi valt att ställa in, förnärvarande en vecka framåt.

Majoriteten av de svenska soldater som förnärvarande tjänstgör utomlands är stationerade just i Mali.