Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konstnärsskap eller konstnärskap?

Konstnärsskap eller konstnärskap, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konstnärskap, det är alltså felaktigt att skriva konstnärsskap.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konstnärskap är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konstnärsskap. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konstnärskap när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "konstnärskap": konstnärsskap.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Elsa Grave hade tidigt drömmar om konstnärsskap, i första hand som skådespelare, men skrev och målade redan som barn.

Stora delar av Borgs konstnärsskap handlar om djur och natur, framför allt den flora och fauna som finns i fjällvärlden.

Med början i mitten av 1950-talet fick Inga Grubbström stora framgångar med både sitt författarskap och sitt konstnärsskap.

Hon fick uppleva att sonen Gustafs samlade skrifter började ges ut 1959 och hans konstnärsskap och öde väckte ny uppmärksamhet.

Janáček litterära gärning illustrerar på ett betydelsefullt sätt hans liv, offentliga arbete och konstnärsskap mellan 1875 och 1928.