Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förens, förrens eller förrän?

Förens, förrens eller förrän, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förrän, det är alltså felaktigt att skriva förens eller förrens.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förrän är ett ord som det är relativt vanligt att man ser felstavat som t.ex. förens eller förrens, det är även vanligt att se felstavningar med ett ä i stället för e:et. Orsaken till denna felstavning är troligtvis för att ordet rent talspråkligt i många dialekter låter som att det faktiskt slutar på ett s, samt i vissa dialekter låter som att det har ett något "utdraget" ö vilket då skulle ge t.ex. felstavningarna förens och föräns.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: förrän
  • Felaktiga stavningar är: förens, förrens, föräns, förräns, försen, förengs samt förängs
  • Hitta synonymer till förrän

Skriv en kommentar