Ordräknaren/Vanliga stavfel/Nämd eller nämnd?

Nämd eller nämnd, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är nämnd, det är alltså felaktigt att skriva nämd.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet nämnd är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis nämd. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet nämnd när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "nämnd": nämd.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Islänningar, norrmän och polacker är, i nämd ordning, de största grupperna av migranter (med ungefär 0,2%).

De länder som drabbats värst, räknat i antalet bekräftat smittade, är USA, Italien, Kina och Spanien i nämd ordning.

Bolaget publicerar ingen offentlig årsredovisning och på hemsidan finns bara Zhang Yiming nämd under fliken ledning.

Precis som i det tidigare spelet utfördes ljudprogrammeringen av Yoshihiro Sakaguchi, även nämd som "Yuukichan's Papa".

Så kan han beläggas ha varit bisittare i den nämd som vid distingsmarknaden 1553 i Uppsala tillsatts för konungsdom, d.v.s.