Ordräknaren/Vanliga stavfel/Annordna eller anordna?

Annordna eller anordna, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är anordna, det är alltså felaktigt att skriva annordna.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet anordna är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis annordna. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet anordna när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "anordna": annordna.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De hade ökat möjligheterna att annordna lokala rådgivande folksammanslutningar.

Gustav brukade annordna fester i huset.

Broderskapet skulle annordna årets släktloge, då släktingar skulle sitta tillsammans oberoende av grad.

Han var en stor blomsterälskare och lät annordna en mindre lustgård och en badbassäng.

Intresset för att annordna sommarsimskolor är stort.