Ordräknaren/Vanliga stavfel/Forsätta eller fortsätta?

Forsätta eller fortsätta, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är fortsätta, det är alltså felaktigt att skriva forsätta.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet fortsätta är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis forsätta. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet fortsätta när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "fortsätta": forsätta.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det är hot som pågår här och nu och som kommer forsätta de närmaste åren, säger Charlotte von Essen.

Uppgrävningen av tusentals ton ruttna minkar började i maj och beräknas forsätta i två månader till.

Han meddelade dock att USA kommer att forsätta hjälpa palestinierna, både ekonomiskt och humanitärt.