Ordräknaren/Vanliga stavfel/Allmänn eller allmän?

Allmänn eller allmän, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är allmän, det är alltså felaktigt att skriva allmänn.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet allmän är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis allmänn. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet allmän när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "allmän": allmänn.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Men numera var mord en allmänn företeelse.

Skrivit rapporter och hållit allmänn uppsikt.

De ställde bilen på en allmänn parkering och började gå.

Skolor, kontor och annan allmänn verksamhet måste nu hålla stängt.

Sandviken Energi meddelar att ingen allmänn vattentank ställs upp i området.