Ordräknaren/Vanliga stavfel/Handuk eller handduk?

Handuk eller handduk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är handduk, det är alltså felaktigt att skriva handuk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet handduk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis handuk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet handduk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "handduk": handuk.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: handduk
  • Felaktiga stavningar är: handuk
  • Se exempel på handduk i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

För att svalka en varm hund ska man ta den till en sval plats och badda den gradvis med en våt handuk.

Man tog en vanlig handuk, blötte den i vatten och lät den sedan soltorka på en av universitetets balkonger.

Det sägs att en präst som var vän till Jean Anthelme Brillat-Savarin var den första att börja använda handuk.

Först efter att de hade räddat den, torkat den med en handuk och kört den till veterinären så insåg de vad de hade gjort.

I vissa scener täcktes Monroes kropp endast av ett lakan eller en handuk, vilket av den samtida publiken ansågs chockerande.