Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bergstroll eller bergtroll?

Bergstroll eller bergtroll, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bergtroll, det är alltså felaktigt att skriva bergstroll.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bergtroll är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bergstroll. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet bergtroll när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "bergtroll": bergstroll.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: bergtroll
  • Felaktiga stavningar är: bergstroll