Ordräknaren/Vanliga stavfel/Erkännt eller erkänt?

Erkännt eller erkänt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är erkänt, det är alltså felaktigt att skriva erkännt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet erkänt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis erkännt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet erkänt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "erkänt": erkännt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Sedan Harpagus erkännt att han inte dödat barnet tvingade kung Astyages Harpagos att äta sin egen son.

Samtidigt hade stormakterna på Londonkonferensen bestämt landets gränser och 29 juli erkännt Albanien.

Mannen döms för att ha tillverkat drygt ett kilo amfetamin, vilket är den mängd han själv har erkännt.

Sedan tidigare har den misstänkte erkännt och det gjorde han även idag när huvudförhandlingen inleddes.

Anledningen till att den yngre har erkännt är enligt en hypotes att de andra ska komma lindrigare undan.