Konsten att använda gestaltning

Gestaltning handlar om att ge någonting form och uttryck utan att direkt "berätta" det, men ändå utförligt förmedla hur någonting ser ut eller är. Syftet är att läsaren skall kunna måla upp en bild i huvudet över det som beskrivs, eller själv känna hur det känns i situationen. Att gestalta är faktiskt ett av de viktigaste knepen som författare använder sig av, utan gestaltning blir texter livlösa och ointressanta. Gestaltning gör så att läsaren rycks med i berättelsen och föreställer sig att denne är med om just det som beskrivs i berättelsen.

Några exempel på gestaltning

Vi illustrerar med ett enkelt exempel på hur en beskrivning kan transformeras från att vara en vanlig ogestaltande beskrivning till en gestaltande beskrivning, vi utgår från den ogestaltade/berättande meningen:

  - Kristoffer var jättearg ...

En gestaltande omformulering kan sedan bli:

  - Kristoffers tinningar bultade och ansiktet glödde av ilska ...

Det som händer under omformuleringen är att istället för att texten berättar (med verbet jättearg) för läsaren hur Kristoffer känner sig, så får den gestaltande texten läsaren att känna "Kristoffers ilska" genom att istället använda adjektiv (bultade, glödde).

Show, don't tell!

Ett vanligt uttryck som brukar dyka upp när man talar om gestaltning är Show, don't tell!, allra vanligast är frasen i film- och teatervärlden, men det är minst lika gångbart även inom litteraturen. Andemeningen med uttrycket är att man inte skall "berätta" för läsaren för denne kommer ändå inte att tro på det som berättas, istället skall man "kasta" händelserna på läsaren i form av exempelvis karaktärers känslor och sinnesintryck