Ordräknaren/Vanliga stavfel/Celcius eller Celsius?

Celcius eller Celsius, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är Celsius med s, det är alltså felaktigt att skriva Celcius med c i mitten.

Möjlig förklaring till felstavningen

När det handlar om grader Celsius är det väldigt vanligt att stöta på det stavfel då ett c används istället för ett s mitt i ordet, dvs. Celcius, men detta är så klart jättefel. Varför detta stavfel är vanligt beror troligtvis på att betoningen på s:et inte är den vanliga s-betoningen, utan kan utifrån vissa dialekter låta som att den går mer mot c-hållet.

Sammanfattning

Skriv en kommentar