Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ändast eller endast?

Ändast eller endast, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är endast, det är alltså felaktigt att skriva ändast.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet endast är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ändast. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet endast när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "endast": ändast.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Når skåningarna Champions League får klubben hela 160 miljoner kronor ändast för platsen i finrummet.

Framgången Puccini har haft med sina operor överskuggas i historien möjligen ändast av Bizets Carmen.

Vid tidpunkten då Saarinen gjorde dessa planer fanns det ändast 190 bilar registrerade i Helsingfors.

Det gör att inte alla platser kan säljas och på måndagen fanns det ändast ett fåtal ströplatser kvar.

Som jämförelse roterar solen ändast en gång per 25 35 dagar med en ekvatorialhastighet på 1,994 km/s.