Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kakafoni eller kakofoni?

Kakafoni eller kakofoni, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kakofoni, det är alltså felaktigt att skriva kakafoni.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kakofoni är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kakafoni. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kakofoni när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kakofoni": kakafoni.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

En kakafoni av utrop utbröt på andra sidan bordet.

En kakafoni av sirener närmade sig.

När de var framme vid slussen hörde Grace en kakafoni av annalkande polissirener.

Jag lät blicken gå över väggens kakafoni av bilder: smala, hemlighetsfullt leende män och frodiga kvinnor.

Det var tydligt redan under besöket att Schumann tyckte sig utsatt för en kakafoni av delvis motstridiga uppfattningar.