Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kallsongor eller kalsonger?

Kallsongor eller kalsonger, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kalsonger, det är alltså felaktigt att skriva kallsongor eller kalsongor.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kalsonger är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kallsongor eller kalsongor. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kalsonger när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "kalsonger":

  • kalsongor
  • kallsongor

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Stig bad om nya kallsongor, men fick inte det.

Han gömde sina kallsongor så att mamma inte skulle se.

Så stod han där i kalsongor i ett rum fullt med uniformerade män.

Klädd i bara kalsongor gled Klas-Kristian in i rummet som en konung.

Han klättrade försiktigt ur sängen och satte på sig sina kallsongor.