Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kvalite eller kvalitet?

Kvalite eller kvalitet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kvalitet, det är alltså felaktigt att skriva kvalite.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kvalitet är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kvalite. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kvalitet när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kvalitet": kvalite.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Skogsbruk och röjning av träd som anses vara av sämre kvalite utgör ett hot mot pärlugglans bestånd.

Den andra och i vissa fall tredje pressningen var av lägre kvalite och hade mycket lägre alkoholhalt.

De Holländska hästarna har ofta väldigt bra kvalite men kan vara lite känsligare på både gott och ont.

En teori som stöds av flera franska experter är att fartyget var konstruerat med nitar av dålig kvalite.

Kulturell påverkan och individuell variation skapar en stor variation i utbud och kvalite på bassångare.