Ordräknaren/Vanliga stavfel/Assymetri eller asymmetri?

Assymetri eller asymmetri, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är asymmetri, det är alltså felaktigt att skriva assymetri eller asymetri.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet asymmetri är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis assymetri eller asymetri. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet asymmetri när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "asymmetri":

  • asymetri
  • assymetri

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Ljusstyrkans topp alldeles innanför Amaltheas bana och därmed Amalthearingens vertikala asymetri kan bero på att stoftpartiklarna fångas i Lagrangepunkterna L4 och L5 för månen.

Denna asymetri, som flyglarnas olika längd skapade, kompenserade han genom att också rita de halvrunda fristående kommendants- respektive högvaktsflyglarna väster om huvudbyggnaden.

I sina oden försöker Keats finna en klassisk balans mellan två ytterligheter, och i Ode till en grekisk urna utgörs dessa två av den klassiska litteraturens symmetriska struktur och den romantiska poesins asymetri.