Ordräknaren/Vanliga stavfel/Jämnlik eller jämlik?

Jämnlik eller jämlik, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är jämlik, det är alltså felaktigt att skriva jämnlik.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet jämlik är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis jämnlik. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet jämlik när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "jämlik": jämnlik.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Han menar att det är produktionstekniska frågor som stått i vägen för en jämnlik fördelning, inte patent.

Syftet med aktivitetsytan är att ge barn och ungdomar en mer inkluderande inkluderande och jämnlik fritid.

Finns det däremot två jämlika medborgare, bör de ha en jämnlik fördelning av tillgångarna och samma ställning i staten.

Vi är i stället redo att förhandla i god tro för att uppnå en så jämnlik ersättning och de säkraste arbetsvillkoren som är möjligt.

”Ett erbjudande om identiska kontrakt till dam- och herrlandslaget, och att diskutera en jämnlik fördelning av prispengar, är äkta och i god tro.