Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kompabilitet eller kompatibilitet?

Kompabilitet eller kompatibilitet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kompatibilitet, det är alltså felaktigt att skriva kompabilitet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kompatibilitet är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kompabilitet. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kompatibilitet när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kompatibilitet": kompabilitet.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Denna utgåva ger kompabilitet med Gamecube- och Classic-kontroller, och förbättrar upplösningen till 480p.

Man tittar redan på framtida kompabilitet med redan existerande datainfrastrukturer, säger Ronald Hanson, som leder forskarlaget, i ett pressmeddelande.