Ordräknaren/Vanliga stavfel/Platts eller plats?

Platts eller plats, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är plats med ett t, det är alltså felaktigt att skriva platts med två t.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet plats är ett ord som man ibland stöter på felstavat, det som då ofta felaktigt skrivs är vanligtvis platts med ett extra t mitt i ordet. Det är framför allt vanligt att stöta på denna typ av felstavning i olika internetfora som till exempel Facebook eller Instragram. Orsaken till denna felstavning är troligtvis talspråklig, då ordet plats när det uttalas har en sådan betoning på t:et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två t.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Har ni uppgift om vilken tid och platts så ska jag komma och lyssna på er då.

Men nu ska jag ta och bestämma vilken platts i huset jag ska sova på.

Alltså, jag vill ju bara få reda på vilken platts man kom på!

Under installationen borde du få välja vilken platts du vill installera programet på.

Beror väll på vilken platts han spelar på i så fall.