Ordräknaren/Vanliga stavfel/Dagvild eller dagvill?

Dagvild eller dagvill, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är dagvill med två l, det är alltså felaktigt att skriva dagvild med ett avslutande d.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet dagvill felstavas som dagvild är en mycket vanlig felstavning eller felskrivning. Den kan påträffas lite överallt, inte bara i kommentarsfält i olika internetfora såsom t.ex. Facebook, utan även i officiell media såsom t.ex. dagstidningar. Orsaken till felstavningen är inte helt enkel att utröna, men att det talspråkliga och hur man uttalar ordet dagvill spelar en stor roll är nog inte helt långsökt. Själva betydelsen av ordet, dvs. att man är förvirrad över vilken dag det faktiskt är, kan också vara en avgörande faktor till varför somliga tror att ordet skall avslutas med just vild snarare än vill.

Sammanfattning

Skriv en kommentar