Ordräknaren/Vanliga stavfel/Köppt eller köpt?

Köppt eller köpt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är köpt med endast ett p, det är alltså felaktigt att skriva köppt med två p.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet köpt är ett ord som man ibland sötter på som felstavat i form av att man lagt in ett extra p i mitten och skriver köppt, men detta är givetvis helt felaktigt. Orsaken till varför ordet ofta stavas fel ligger i hur ordet uttalas inom vissa dialekter, då ordet ibland uttalas med ett kort ö vilket kan ge det felaktiga intrycket av att ordet skall stavas med två p.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vad är det du har köppt för nått! Utbrast tjejen när jag kom hem.

Någon som köppt någon bra ladd docka?

Det är snart jul ju! Har du köppt alla julklappar än?

Pappa har köppt sig en Bang & Olufsen-rullbandare, reciever och skivspelare från 1965.

Får man ett kvitto på mailen när man har köppt biljetter?