Ordräknaren/Vanliga stavfel/Köppt eller köpt?

Köppt eller köpt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är köpt med endast ett p, det är alltså felaktigt att skriva köppt med två p.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet köpt är ett ord som man ibland sötter på som felstavat i form av att man lagt in ett extra p i mitten och skriver köppt, men detta är givetvis helt felaktigt. Orsaken till varför ordet ofta stavas fel ligger i hur ordet uttalas inom vissa dialekter, då ordet ibland uttalas med ett kort ö vilket kan ge det felaktiga intrycket av att ordet skall stavas med två p.

Sammanfattning