Ordräknaren/Vanliga stavfel/Utbrått eller utbrott?

Utbrått eller utbrott, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är utbrott, det är alltså felaktigt att skriva utbrått.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet utbrott är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis utbrått. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet utbrott när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "utbrott": utbrått.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det finns emellertid också ett samband mellan posttraumatiskt stressyndrom och utbrått av giftstruma.

I spåren av covid-19-pandemins utbrått märker Universitets- och högskolerådet (UHR) av flera trender.

Ett exempel är V838 Monocerotis.NR: Rekurrenta novor, det vill säga novor som har haft flera utbrått.

Enligt Björn Olsen skulle ett utbrått i Thailand kunna skilja sig stort jämfört med utbrottet i Kina.

Under år 1980 inträffade fler utbrått av vulkanen, men de hade inte samma styrka som det från 18 maj.