Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ungdommar eller ungdomar?

Ungdommar eller ungdomar, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ungdomar med ett m, det är alltså felaktigt att skriva ungdommar med två m.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ungdomar är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ungdommar med två m. Orsaken till detta är troligtvis talspråkligt, då ordet ungdomar när det uttalas har en sådan betoning på m-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två m.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: ungdomar
  • Felaktiga stavningar är: ungdommar
  • Se exempel på ungdomar i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Just nu är många ungdommar ute på sina första jobb.

Hur ska vårdpersonal kontrollera mognad bland ungdommar?

Programmet handlade om ungdommar och sociala medier.

Kvalitetsarbetet brister, ej individuellt anpassade insatser, ungdommars fri- och rättigheter begränsas.

Skuld, skam och rädsla avhåller ungdommarna från att själva anmäla.