Ordräknaren/Vanliga stavfel/Indevid eller individ?

Indevid eller individ, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är individ, det är alltså felaktigt att skriva indevid.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet individ är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis indevid. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet individ när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "individ": indevid.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Varje indevid har enligt Locke rätt till sitt liv, till frihet, och till egendom, för sådan är naturen.

Utifrån doftmarkeringen som består av vätska skapad i analkörtlarna kan en indevid kön- och klanbestämmas.

Några månader efter födelsen följer de en vuxen indevid vid jakten och något senare jagar de självständigt.

Troligen är det en ung indevid, omkring ett år gammal, som vandrat in från Estland, rapporterar Svenska Yle.

Etthundratusen människor i Stockholm sakna det för kroppsligt välbefinnande nödiga luftutrymmet per indevid.