Ordräknaren/Vanliga stavfel/Infantri eller infanteri?

Infantri eller infanteri, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är infanteri, det är alltså felaktigt att skriva infantri.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet infanteri är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis infantri. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet infanteri när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "infanteri": infantri.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Johnson följde rådet och satte in infantri för att angripa Nordvietnam och inte endast försvara Sydvietnam.

Nyare varianter har även utrustats med en 60 mm granatkastare för att ytterligare öka effekten mot infantri.

Endast infanteriet var förberedda för ett frontalt anfall mot fiendens infantri, helst med artilleriunderstöd.

Båda arméerna formerades enligt tidens mönster i två linjer med infantri i centern och kavalleri på flankerna.

Dessa kontingenter som kommenderades av högättade perser sönderföll i tre kategorier: infantri, kavalleri och flotta.