Ordräknaren/Vanliga stavfel/Adminstrativ eller administrativ?

Adminstrativ eller administrativ, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är administrativ, det är alltså felaktigt att skriva adminstrativ, adminstrativt eller adminstrativa.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet administrativ är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis adminstrativ, adminstrativt eller adminstrativa. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet administrativ när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "administrativ":

  • adminstrativa
  • adminstrativt
  • adminstrativ

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Hongkong är en särskild adminstrativ region i Kina och har ett separat rättssystem.

Baracker och adminstrativa center fanns med längre mellanrum.

Slottet var adminstrativt centrum för Ringstaholms län.

Annars har Norrland inte utgjort någon adminstrativ indelning.

Då har alla ännu inte börjat söka, säger Frank Wagner som är adminstrativ chef på Herjefläsk.