Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hälst eller helst?

Hälst eller helst, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är helst, det är alltså felaktigt att skriva hälst.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet helst är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis hälst. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet helst när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "helst": hälst.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den gängse uppfattningen är, hur som hälst, att det behövs mer forskning för att få klarhet i frågan.

”Vad hälst USA kan göra för att hjälpa till i London och U.K, så kommer vi att vara där VI ÄR MED ER.

• Först märks ormbettet inte så mycket, men efter ett tag blir djuret trött och vill hälst ligga ned.

Kärnan här är känslan av att om någonting kan förbjudas i dag, så kan vad som hälst bli det i morgon.

Spelaren får när som hälst under spelet av ett hål droppa på ursprungliga platsen med ett slags plikt.