Ordräknaren/Vanliga stavfel/Levnadsätt eller levnadssätt?

Levnadsätt eller levnadssätt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är levnadssätt, det är alltså felaktigt att skriva levnadsätt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet levnadssätt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis levnadsätt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet levnadssätt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "levnadssätt": levnadsätt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I programmet säger mannen hur skamfylld han är och vilken ånger han känner för sitt gamla levnadsätt.

Hos näbbmusliknande arter är de främre extremiteterna inte lika bra anpassade till ett grävande levnadsätt.

De fyra H:na står för:Huvud för kunskapHjärta för medkänslaHand för färdighetHälsa för ett sunt levnadsätt.

Även vissa inre egenskaper står i omedelbart samband med mullvadsdjurens levnadsätt som underjordiska grävare.

Hos brun hyena bildas en klan av 4 till 14 individer och beroende på utbredningsområde har de varierande levnadsätt.