Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bergsgrund eller berggrund?

Bergsgrund eller berggrund, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är berggrund, det är alltså felaktigt att skriva bergsgrund.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet berggrund är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bergsgrund. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet berggrund när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "berggrund": bergsgrund.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Grundläggningen till stadshuset blev ovanligt komplicerad eftersom marken bestod av ett elva meter djupt lerlager ovanpå fast bergsgrund.

Så kallade cenoter, öppna slukhål som skapats då bergsgrund av kalksten i en grotta rasat samman, användes av mayafolket i religiösa offerriter.